Privacybeleid

Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij je die op vrijwillige basis verstrekt.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.
We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden

De persoonlijke informatie die je ons bezorgt, gebruiken we louter voor interne doeleinden.
Wij verwerken persoonsgegevens om je een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en om je te kunnen contacteren.
Van zodra je ons persoonlijke gegevens aanlevert, geef je ons de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

Bewaring

Wanneer je ons persoonsgegevens bezorgt dan slaan we die op in beveiligde omgevingen binnen de EU die niet toegankelijk zijn voor het publiek. Persoonsgegevens gebruiken we niet langer dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie.

Proportionaliteit

We springen zorgvuldig met persoonsgegevens om. Dit betekent dat onze medewerkers hier discreet mee omgaan, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte

We geven persoonsgegevens niet door aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

In het uitzonderlijke geval dat wij persoonsgegevens doorgeven aan andere organisaties vermelden we dit expliciet of vragen we de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

Je kan je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Onze contactgegevens vind je onderaan deze website terug. Je zal altijd je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.